ZŠ Nacina Ves

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úspechy 2014-2015

Úspechy školy


Informatická súťaž  iBoborVýsledky podľa kategórií:

Bobríci :

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

1970. - 1990.

Henrich Kociban, 3.

62,00 bodov, 85. percentil

2766. - 2830.

Nina Jusková, 3.

59,00 bodov, 79. percentil

4671. - 5567.

Ivana Porubiaková, 3.

48,00 bodov, 65. percentil

Benjamíni :

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

6288. - 6672.

Nora Sepešiová, 6.

46,69 bodov, 71. percentil

6804. - 7490.

Vanesa Olahová, 6.

45,36 bodov, 68. percentil

7539. - 7554.

Laura Kocibanová, 5.

44,68 bodov, 65. percentil

10513. - 11302.

Tomáš Liskovský, 7.

38,70 bodov, 51. percentil

11886. - 12041.

Filip Ivan, 5.

37,36 bodov, 45. percentil

12806. - 12838.

Daniel Ličko, 5.

35,02 bodov, 40. percentil

13590. - 14360.

Veronika Pavelková, 7.

33,37 bodov, 37. percentil

15020. - 15038.

Valentín Mackovič, 6.

31,70 bodov, 30. percentil

15277. - 15623.

Miroslav Marcin, 6.

30,70 bodov, 29. percentil

15635. - 15665.

Daniela Porubiaková, 5.

30,37 bodov, 27. percentil

16459. - 16491.

Martin Packo, 7.

28,37 bodov, 23. percentil

17679.

Simona Lincéniová, 5.

26,04 bodov, 18. percentil

19255. - 19457.

Juliána Nemcová, 7.

21,38 bodov, 10. percentil

20602. - 20651.

Marek Kaločay, 7.

16,05 bodov, 4. percentil

21104. - 21105.

Očenáš Dávid, 5.

12,70 bodov, 2. percentil

Kadeti :

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

5304. - 5901.

Viktória Madárová, 8.

57,35 bodov, 63. percentil

5919. - 5978.

Marek Macko, 8.

56,35 bodov, 59. percentil

7693. - 8100.

Ema Macková, 8.

52,02 bodov, 46. percentil

ZEMPLÍNSKE PERO  2014 - 16. ročníka autorskej súťaže

Diplom za účasť v okresnom kole – Filip Ivan – 5.A, Daniel Ličko – 5.A

EXPERT GENIALITY SHOW – VÝSLEDKY

Experti na tému – TAJOMSTVÁ PRÍRODY, ktorí získavajú diplom Expert
na tajomstvá prírody:

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

29. miesto

Valentín Ján Mackovič, 6.A

611 bodov

126. miesto

Marek Macko, 8.A

568 bodov

134. miesto

Tomáš Liskovský, 7.A

546 bodov

Účastnícky diplom získavajú:  
Miroslav Marcin 6. A, Nora Sepešiová 6.A , Marek Kaločay 7. A, Juliana Nemcová 7.A, Veronika Pavelková 7. A, Ema Macková 8.A, Patrik Tatár 9. A

PYTAGORIÁDAvýsledky 36. školského kola

Dňa 10.12. 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.
Do súťaže sa zapojilo 22 žiakov z ročníkov 5. – 9.

Meno a priezvisko

Trieda

Ivana Porubiaková, Henrich Kociban, Nina Jusková

3.A

Filip Ivan, Simona Lincéniová, Daniel Ličko, Daniela Porubiaková, Laura Kocibanová, Dávid Očenáš

5.A

Valentín Mackovič, Miroslav Marcin, Rastislav Sorokáč, Nora Sepešiová, Vanesa Olahová

6.A

Juliana Nemcová, Veronika Pavelková,Martin Packo, Marek Kaločay,Tomáš Liskovský

7.A

Ema Macková, Viktória Madarová, Marek Macko

8.A

Úspešná riešiteľka: Ema Macková – 8.A , 11b – úlohy, 6b – čas = spolu 17 bodov

Okresné kolo:
Ema Macková  8.A – 14. miesto, Henrich Kociban 3.A – 13. miesto

Výsledky školského kola :

I.kategória ( 2. a 3. ročník )

Celkové poradie

Meno, priezvisko

Trieda

1. miesto

Nina Jusková

3.A

2. miesto

Ivana Porubiaková

3.A

3. miesto

Henrich Kociban

3.A

II.kategória ( 4. a 5. ročník )

Celkové poradie

Meno, priezvisko

Trieda

1. miesto

Simona Lincéniová

5.A

2. miesto

Laura Kocibanová

5.A

3. miesto

Daniela Porubiaková

5.A

III.kategória ( 6. a 7. ročník )

Celkové poradie

Meno, priezvisko

Trieda

1. miesto

Marek Kaločay

7.A

2. miesto

Veronika Pavelková

7.A

3. miesto

Juliana Nemcová

7.A

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – 2.miesto v okresnom kole

Súťažné družstvo: Juliana Nemcová, Veronika Pavelková, Martin Packo

TVORIVÁ  SÚŤAŽ  NÁRODNÉHO  PROJEKTU  PRINED

Môj farebný svet reprezentovala našu školu slohovou prácou žiačka Júliana Nemcová 7.A trieda.

Komu sa chcem podobať
reprezentoval našu školu slohovou prácou žiak Filip Ivan 5.A trieda – odmenený vecnými cenami.

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN – školské kolo

Celkové poradie

Meno, priezvisko

Trieda

1. miesto

Nina Jusková

3.A

2. miesto

Ivana Porubiaková

3.A

Celkové poradie

Meno, priezvisko

Trieda

1. miesto

Laura Kocibanová

5.A

2. miesto

Simona Lincéniová

5.A

3. miesto

Daniela Porubiaková

5.A

Celkové poradie

Meno, priezvisko

Trieda

1. miesto

Veronika Pavelková

7.A

2. miesto

Juliana Nemcová

7.A

3. miesto

Marek Kaločay

7.A

Celkové poradie

Meno, priezvisko

Trieda

1. miesto

Ema Macková

8.A

2. miesto

Viktória Madarová

8.A

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍNokresné kolo


poézia :   Laura Kocibanová   5.A – diplom za účasť
próza  :   Veronika Pavelková 7.A
– diplom za účasť


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - školské kolo

Kategória 1A (5. 7.ročník)

Celkové poradie

Meno, priezvisko

Trieda

1. miesto

Juliana Nemcová

7.A

2. miesto

Veronika Pavelková

7.A

3. miesto

Marek Kaločay

7.A

Kategória 1B (8. 9.ročník)

Celkové poradie

Meno, priezvisko

Trieda

1. miesto

Ema Macková

8.A

2. miesto

Viktória Madarová

8.A

3. miesto

Marek Macko

8.A

ARCHIMEDIÁDA okresné kolo
  
Juliana Nemcová     7.A  - 10. miesto

FUGOVÁ  DOMOVINA

Veronika Pavelková   7.A        – literárna práca
Roman Demeter
       9.A        – výtvarná práca
Ivana Porubiaková
   3.A        – výtvarná práca
Nina
Jusková             3.A        – výtvarná práca

TVORIVÁ SÚTAŽ NÁRODNÉHO PROJEKTU PRINED

  
Literárna súťaž

Mesiac

Téma

Meno, priezvisko

Trieda

Výsledky

IX.2014

Môj farebný svet

Juliana Nemcová

7.A

účasť

I.2015

Komu sa chcem podobať

Filip Ivan

5.A

3. miesto

III.2015

Z rozprávkovej knižky

Filip Ivan

5.A

1. miesto

IV.2015

Najkrajší strom

Filip Ivan

5.A

účasť

Výtvarná súťaž

Mesiac

Téma

Meno, priezvisko

Trieda

Výsledky

IV.2015

Najkrajší strom

Daniela Porubiaková

5.A

účasť


ZELENÝ SVET

  
Výtvarná súťaž

Mesiac

Téma

Meno, priezvisko

Trieda

Výsledky

IV.2015

Pohľadnica pre milovaného človeka

Daniela Porubiaková

5.A

účasť


FAREBNÝ SVET

  
Výtvarná súťaž

Mesiac

Téma

Meno, priezvisko

Trieda

Výsledky

V.2015

Rómske remeslá

Martin Demeter

7.A

účasť

V.2015

Rómske remeslá

Roman Demeter

9.A

účasť

SÚŤAŽ HLIADOK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV


Mladší žiaci:   3. miesto v okresnom kole
Filip Ivan, Daniel Ličko, Laura Kocibanová, Simona Lincéniová – 5.A, Henrich Kociban, Nina Jusková – 3.A

PRIMALEX – VODNÝ SVET – výtvarná súťaž


Výtvarné práce:
Nina Jusková – 3.A, Ivana Porubiaková – 3.A, Daniel Ličko – 5.A

MATEMATICKÝ KLOKAN


Filip Ivan 5.A – diplom školského šampióna a diplom úspešného riešiteľa a vecná  odmena
Veronika Pavelková 7.A, Ema Macková – 8.A – diplom úspešného riešiteľa
Účastnícky diplom - Ivana Porubiaková –  3.A, Nina Jusková – 3.A, Henrich Kociban –  3.A, Laura Kocibanová – 5.A, Daniela Porubiaková – 5.A, Daniel Ličko – 5.A, Nora Sepešiová – 6.A, Ján Valentín Mackovič – 6.A, Marek Kaločay – 7.A, Igor Čeklej – 7.A, Juliana Nemcová – 7.A, Tomáš Liskovský – 7.A, Marek Macko – 8.A, Maroš Čeklej – 8.A

ZBER PAPIERA


Ivana Porubiaková –  3.A, Daniela Porubiaková – 5.A, Filip Ivan – 5.A, Tomáš Liskovský – 7.A, Ema Macková – 8.A, Marek Macko – 8.A – sladká odmena

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI REEDUKAČNÉHO PROGRAMU


Tomáš Bagoga – 3.A, Miroslav Badžo – 1.A, Marek Tokár – 2.A, Nikolas Tokár – 2.A,
Emil Miškovič – 3.A, Michal Tokár – 4.A, Matej Gaži – 4.A, Patrik Kirvej – 4.A, Mária Demeterová – 5.B, Katarína Brenkáčová – 5.B, Alžbeta Miškovičová – 7.A, Magdaléna Mihaľová – 2.A, Jadranka Gažiová – 2.A, Sofia Slišková – 2.A, Vivien Tokárová – 2.A, Natália Žigová – 3.A, Sofia Karchňáková – 5.A, Rastislava Demeterová -5.B, Adriana Kudráčová – 6.A - vysvedčenie

ODMENY ŽIAKOM ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY


3.A   Henrich Kociban, Nina Jusková, Ivanan Porubiaková
5.A   Filip Ivan, Daniela Porubiaková, Simona Lincéniová, Daniel Ličko, Laura Kocibanová
7.A   Juliana Nemcová, Veronika Pavelková, Martin Demeter
8.A   Ema Macková
9.A   Lukáš Berta, Roman Demeter, Patrik Tatár, Radoslav Lazár, Ľubomíra
Demeterová, Eva Demeterová

ODMENY ŽIAKOM ZA AKTIVITY, SLUŠNÉ SPRÁVANIE, PROSPECH, VYSTÚPENIA V KULTÚRNYCH PROGRAMOCH, SÚŤAŽE V RÁMCI TRIEDY A ŠKOLY


1.A   Adrián Ferko, Vladimír Sliško, Jana Tokárová
2.A   Magdaléna Mihaľová, Lenka Kosturková, Sebastián Šürü
3.A   Stanislava Olahová, Melisa Kišová, Alena Tokárová, Matej Jusko
4.A   Adrián Kakara, Ivona Tokárová, Mária Tokárová, Jana Slišková, Patrik Kirvej,Michal Tokár
5.A   Sofia Karchňáková
5.B   Rudolf Tokár, Jaroslava Demeterová, Rastislava Demeterová, Daniela Demeterová, Mária Demeterová, Katarína Brenkáčová, Diana Slišková, Marianna Miškovičová
6.A   Nora Sepešiová, Ján Valentín Mackovič, Miroslav Marcin, Adriana Kudráčová
7.A   Marek Kaločay, Tomáš Liskovský, Igor Čeklej, Martin Packo
8.A   Marek Macko, Viktória Madarová, Maroš Čeklej, Roman Demeter

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky