ZŠ Nacina Ves

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úspechy 2013-2014

Úspechy školy


Informatická súťaž  iBobor


V našej škole súťažilo vo všetkých kategóriách 22 žiakov. Súťažiaci boli rozdelení do viacerých kategórií. Žiaci štvrtého ročníka sa stali Bobríkmi, piataci, šiestaci a siedmaci boli Benjamíni a najstarší deviataci Kadeti. Úlohy boli náročné, predsa však môžeme byť spokojní s výsledkami, ktoré v nich súťažiaci dosiahli.
Výsledky podľa kategórií:

Bobríci :

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

349. - 542.

Filip Ivan, 4.

84,00 bodov, 97. percentil

1346. - 1376.

Simona Lincéniová, 4.

70,00 bodov, 89. percentil

2819. - 3418.

Daniela Porubiaková, 4.

56,00 bodov, 77. percentil

10522. - 10598.

Daniel Ličko, 4.

22,00 bodov, 15. percentil

10664. - 11180.

Laura Kocibanová, 4.

20,00 bodov, 14. percentil

Benjamíni :

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

1074. - 1234.

Marek Macko, 7.

62,68 bodov, 94. percentil

1968. - 2209.

Ema Macková, 7.

57,35 bodov, 89. percentil

4738. - 5106.

Nora Sepešiová, 5.

46,69 bodov, 74. percentil

6623. - 7092.

Valentín Mackovič, 5.

41,36 bodov, 64. percentil

6623. - 7092.

Martin Packo, 6.

41,36 bodov, 64. percentil

7698. - 7837.

Marek Kaločay, 6.

38,70 bodov, 58. percentil

10192. - 10364.

Veronika Pavelková, 6.

33,37 bodov, 44. percentil

11408. - 11932.

Juliána Nemcová, 6.

30,70 bodov, 37. percentil

12927. - 13132.

Vanesa Olahová, 5.

28,03 bodov, 29. percentil

13853. - 14330.

Viktória Madárová, 7.

25,37 bodov, 24. percentil

Kadeti :

Celkové poradie

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

4177. - 4558.

Patrícia Holubová, 9.

40,03 bodov, 70. percentil

4665. - 5084.

Tomáš Lincéni, 9.

38,70 bodov, 66. percentil

4665. - 5084.

Lucia Lišková, 9.

38,70 bodov, 66. percentil

9619. - 9918.

Dominik Madár, 9.

26,71 bodov, 30. percentil

10124. - 10237.

Valentín Ličko, 9.

25,38 bodov, 27. percentil

10574. - 10945.

Simona Tokárová, 9.

24,04 bodov, 23. percentil

11042. - 11346.

Nikoleta Kolesárová, 9.

22,71 bodov, 20. percentil

Máme štyroch úspešných riešiteľov
Filipa Ivana zo 4.a, Simonu Lincéniovú zo 4.a, Mareka Macka zo 7.a a Emu Mackovú zo 7.a


                         
Šaliansky Maťko :

I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
1. miesto Ivana  Porubiaková 2.A
2. miesto Henrich Kociban 2.A
3. miesto Adrián Kakara 3.A

II. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ
1. miesto Laura Kocibanová 4.A
2. miesto Simona Lincéniová 4.A
3. miesto Daniela Porubiaková
4.A

III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ
1. miesto Veronika Pavelková 6.A
2. miesto Ema Macková 7.A
3. miesto Júlia Nemcová 6.A


Pytagoriáda :

školského kola sa zúčastnilo 25 žiakov

Kategória P3
Adrián Kakara, Ivona Tokárová
Kategória P4
Filip Ivan, Laura Kocibanová, Simona Lincéniová, Daniela Porubiaková, Daniel Ličko
Kategória P5
Nora Sepešiová, Ján – Valentín Mackovič, Rastislav Sorokáč, Rudolf Demeter,
Vanesa Olahová, Miroslav Marcin
Kategória P6
Veronika Pavelková, Marek Kaločay, Juliana Nemcová, Martin Packo, Tomáš Liskovský
Kategória P7
Ema Macková, Marek Macko, Viktória Madarová
Kategória P8
Lukáš Berta, Rudolf Lazar, Patrik Tatár, Erik Ficík,

Do okresného kola postúpili:

Ema Macková – 7.A, Veronika Pavelková – 6.A

Matematický klokan :

4.roč. „ KLOKANKO 4“
Filip Ivan,
5.roč. „ ŠKOLÁK“
Ján Valentín Mackovič, Nora Sepešiová, Miroslav Marcin,
6.roč. „ŠKOLÁK“
Marek Kaločay, Martin Packo, Júliana Nemcová, Tomáš Liskovský, Igor Čeklej,
7.roč. „ BENJAMÍN“
Maroš Čeklej, Viktória Madarová, Ema Macková, Marek Macko,
9.roč. „ KADET“
Dominik Madar, Valentín Ličko, Patrícia Holubová, Simona Tokárová, Tomáš Lincéni,
 
Úspešní riešitelia:

Filip Ivan - 4.A              úspešný riešiteľ a školský šampión
Tomáš Lincéni 9.A     úspešný riešiteľ

Umiestnenie v rámci školy :

1. miesto

Filip Ivan  - školský šampión

100 %

2. miesto

Tomáš Lincéni úspešný riešiteľ

78,3 %

3. miesto

Tomáš Liskovský

77,5 %

4. miesto

Patrícia Holubová

55 %

5. miesto

Marek Kaločay, Martin Packo

52,5 %

6. miesto

Simona Tokárová

48,3 %

7. miesto

Juliana Nemcová

46,7 %

8. miesto

Ján Valentín Mackovič, Nora Sepešiová

43,3 %

9. miesto

Ema Macková

41,7 %

10. miesto

Valentín Ličko

38,3 %

Školské kolo suťaže Hviezdoslavov Kubín :

I.kategória ( 2. 4. ročník )

Poézia

1. miesto

Daniela Porubiaková

4. A

2. miesto

Simona Lincéniová

4. A

3. miesto

Nina Jusková

2. A

Próza

1. miesto

Laura Kocibanová

4. A

2. miesto

Ivana Porubiaková

2. A

II.kategória ( 5. – 7. ročník )

Próza

1. miesto

Veronika Pavelková

6. A

2. miesto

Ema Macková

7. A

3. miesto

Juliana Nemcová

6. A

III.kategória ( 8. – 9. ročník )

Próza

1. miesto

-

-

2. miesto

Lucia Lišková

9. A

3. miesto

Simona Tokárová

9. A

Mladý zdravotník - okresné kolo

Mladší žiaci
5. miesto
Filip Ivan, Laura Kocibanová, Daniel Ličko, Simona Lincéniová,Daniela Porubiaková
Starší žiaci 5. miesto
Tomáš Lincéni, Lucia Lišková, Marek Macko, Ema Macková,  Simona Tokárová

MDD – Športový deň

Kruhy – hod na cieľ
I. kategória

1. miesto

Marcel Kosturko

6. A

2. miesto

Frederik Tokár

5. A

3. miesto

Peter Sliško

6. A

II. kategória

1. miesto

Viktor Gaži

7. A

2. miesto

Adam Ficík

9. A

3. miesto

Jaroslav Kudráč

9. A

Šípky
I. kategória

1. miesto

René Gaži

6. A

2. miesto

Valentín Mackovič

5. A

3. miesto

Martin Packo

6. A

II. kategória

1. miesto

René Sorokáč

8. A

2. miesto

Patrik Tatár

8. A

3. miesto

Viktor Gaži

7. A

Chodúle
I. kategória

1. miesto

Rastislav Sorokáč

5. A

2. miesto

Frederik Tokár

5. A

3. miesto

Erika Miškovičová

6. A

II. kategória

1. miesto

Lucia Lišková

9. A

2. miesto

Tomáš Lincéni

9. A

3. miesto

Ema Macková

7. A

Beh vo vreci
I. kategória

1. miesto

Marek Demeter

5. A

2. miesto

Nora Sepešiová

5. A

3. miesto

Vanesa Demeterová

6. A

II. kategória

1. miesto

Lucia Lišková

9. A

2. miesto

Radoslav Lazár

8. A

3. miesto

Rastislav Demeter (2)

7. A

Slalom na bicykli
I. kategória

1. miesto

Peter Sliško

6. A

2. miesto

Marek Kaločay

6. A

3. miesto

Ján Demeter

6. A

II. kategória

1. miesto

Erik Ficík

8. A

2. miesto

Maroš Čeklej

7. A

3. miesto

Tomáš Lincéni

9. A

Kop na bránku
I. kategória

1. miesto

Tomáš Liskovský

6. A

2. miesto

Marek Kaločay

6. A

3. miesto

Miroslav Marcin

5. A

II. kategória

1. miesto

Adam Ficík

9. A

2. miesto

Ema Macková

7. A

3. miesto

Viktor Gaži

7. A

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky