ZŠ Nacina Ves

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úspechy 2012-2013

Úspechy školy


Pytagoriáda :
okresné kolo  
:  
8. ročník
Patrícia Holubová, Tomáš Lincéni, Simona Tokárová, Lucia Lišková,Valentín Ličko, Dominik Madar
Poradie:
1. miesto
Patrícia Holubová                           14 bodov
2. miesto
Tomáš Lincéni                                  9 bodov
3. miesto
Simona Tokárová, Lucia Lišková       8 bodov
7. ročník
Patrik Tatár, Radoslav Lazár, Lukáš Berta, Erik Ficík bez umiestnenia
6. ročník
Ema Macková, Marek Macko, Viktória Madarová, Maroš Čeklej, Mariana Demeterová
Poradie:
1. miesto
Ema Macková                                16 bodov  
2. miesto
Marek Macko                                 15 bodov
3. miesto - --------------------
5. ročník
Tomáš Liskovský, Veronika Pavelková, Júlia Nemcová, Martin Packo, Igor Čeklej, Martina Demeterová, Martin Demeter
Poradie:
1. miesto
Tomáš Liskovský                             18 bodov
2. miesto
Veronika Pavelková                          8 bodov
3. miesto
 ----------------------
Žiaci sa pripravovali pod vedením: p.uč. RNDr. Jaroslavy Zubkovej v 5.A, 6.A., 7.A a p.uč.  Ing. Evy Mikulovej v 8.A

                     
Zemplínske pero :
okresné kolo
:
14. ročník regionálnej autorskej súťaže vyhodnotenie v ZOS
Diplomy za účasť v 1. kategórii- poézia:
                        Júlia Nemcová, Veronika Pavelková, Viktória Madarová
                        Ema Macková, Marek Kaločay, Martin Packo
Diplomy za účasť v 2. kategórii
poézia:
                        Nikoleta Kolesárová, Lucia Lišková, Simona Tokárová
Zvláštny diplom v 2. kategórii
próza:
                        Simona Tokárová za humorný pohľad na vážnu  spoločenskú tému
Tvorivá dielňa v ZOS zúčastnili sa:
                       Nikoleta Kolesárová, Patrícia Holubová, Simona Tokárová
Žiaci pracovali pod vedením:  p.uč. Mgr. Renáty Kadlecovej v 8.A  a p.uč. Mgr. Márie Mikovčíkovej v 5.A  a 6.A


                         
Šaliansky Maťko :
3.ročník
Simona Lincéniová, Laura Kocibanová
4. ročník  
RenéBača, Tomáš Packo, Matej Šenkeřik
5.ročník  
Júlia Nemcová, Veronika Pavelková ,Marek Kaločay
6. ročník
Ema Macková, Viktória Madarová
Vyhodnotenie:  
Poradie:
1. kategória                     
                   1. miesto
-----------------
                   2. miesto
Simona Lincéniová   
                   3. miesto
Laura Kocibanová      
               2.kategória   
                   1. miesto Júlia Nemcová
                   2. miesto
Veronika Pavelková
                   3. miesto
Tomáš Packo, René Bača
               3. kategória
                   
1. miesto -------------------
                   2. miesto
Ema Macková
                   3. miesto
Viktória Madarová

Výprava nádeje :
Do tejto súťaže sa zapojili  žiaci 8.A triedy. V zbere papiera pomáhali aj ostatní žiaci. Škola bola  úspešná  a vo Východoslovenskom kraji sa umiestnila na 4. mieste. Zúčastnili sa semifinále Výpravy nádeje, ktoré bolo odvysielané ST 8. decembra 2012. Umiestnenie žiakov v televíznej súťaži  – 4. miesto v semifinále.

Vesmír očami detí :

Do okresnej súťaže sa zapojili žiaci:
                  2.A    - Karin Ujlakyová, Erik Bača, Jana Slišková
                  3.A    - Dávid Očenáš, Laura Kocibanová, Natália Slišková
                  
3.B    - Patrik Gaži
                  8.A    - Dominik Madar


Hviezdoslavov Kubín

Školského kola recitačnej súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov :
                2.A         Erik Bača, Adrián Kakara,                 
                3.A         Laura Kocibanová, Simona Lincéniová, Daniela Porubiaková
                3.B         Patrik Gaži
                4.A         René Bača, Tomáš Packo
                5.A         Marek Kaločay, Tomáš Liskovský, Julia Nemcová, Martin Packo,     
                              Veronika Pavelková
                6.A         Viktória Madarová,  Ema Macková
                7.A         René Sorokáč
                8.A         Patrícia Holubová, Lucia Lišková, Simona Tokárová

Porota:  Mgr. Renáta Kadlecová, Mgr. Andrea Karkošiaková, Mgr. Mária Mikovčíková
                  
I. kategória          2.
4. ročník

Poézia:       
1. miesto ---------------
                  2. miesto Daniela Porubiaková   3.A
                  3. miesto
René Bača                  4.A

Próza:        1. miesto ---------------
                  2. miesto
Laura Kocibanová

II. kategória        5. 7. ročník

Poézia:       
1. miesto ----------------
                  2. miesto
Tomáš Liskovský       5.A
                  3. miesto
René Sorokáč            7.A

Próza:        1. miesto ----------------
                  2. miesto
Ema Macková            6.A
                  3. miesto
Viktória Madarová      6.A

III.  kategória

Poézia:       
1. miesto ----------------
                  2. miesto
----------------
                  3. miesto
Lucia Lišková             8.A

Próza:        1. miesto ----------------
                  2. miesto
----------------
                  3. miesto
Patrícia Holubová      8.A

Fugova domovina
okresné kolo:
                         Tomáš Packo – 4.A - získal čestné uznanie
                          Patrik Gaži – 2.A
                          Erik Bača – 2.A
                          Adrián Kakara – 2.A
                          Veronika Pavelková – 5.A
                          Ema Macková – 6.A
                          Viktória Madarová – 6.A
                          Lucia Lišková – 8.A
                         Patrícia Holubová – 8.A
                         Simona Tokárová – 8.A
                         Tomáš Lincéni– 8.A

Pytagoriáda
okresné kolo:

           Ema Macková – 6.A – 14.miesto
           Patrícia Holubová – 8.A – 12.miesto
         
Tomáš Liskovský– 5.A – bez umiestnenia

Matematický klokan

zapojených 21 žiakov  5.A, 6.A, 7.A, 8. z toho 6 žiakov bolo úspešných
Najúspešnejší riešitelia:
Tomáš Liskovský
    – 5.A – školský šampión
Veronika Pavelková – 5.A – úspešná riešiteľka
Maroš Čeklej          – 6.A  – úspešný riešiteľ
Ema Macková         – 6.A – úspešná riešiteľka
Martin Packo          – 5.A – úspešný riešiteľ
Marek Kaločay        – 5.A – úspešný riešiteľ

Ďalší riešitelia:
5.A - Igor Čeklej, Martina Demeterová, Juliana Nemcová, Martin Demeter
6.A - Viktória Madarová, Marek Macko, Mariana Demeterová
7.A - Lukáš Berta, Patrik Tatár
8.A -
Tomáš Lincéni, Patrícia Holubová, Simona Tokárová, Lucia Lišková, Dominik Madar, Valentín Ličko

Botanikiáda

regionálne kolo  Košice:
Veronika Pavelková – 5.A – 4. miesto
Juliana Nemcová – 5.A – 5. miesto


Školské kolo – zúčastnilo sa 18 žiakov -  5 úspešní:
Tomáš Liskovský – 5.A

Martin Packo – 5.A
Marek Kaločay – 5.A

Juliana Nemcová – 5.A
Veronika Pavelková – 5.A

Olympiáda v anglickom jazyku

školské kolo:
Kategória 1A:

1. miesto –Ema Macková      – 6.A
2. miesto –Marek Macko       – 6.A
3. miesto–Viktória Madarová
– 6.A

Kategória 1B:
1.miesto – Patrícia Holubová – 8.A
2.miesto – Tomáš Lincéni      – 8.A
3.miesto – Lucia Lišková      
– 8.AOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry pre 8.ročník

školské kolo:
         Tomáš Lincéni, Lucia Lišková,                                      
         Simona Tokárová, Patrícia Holubová

obvodové kolo:
                      Patrícia Holubová – 12. miesto

Mladý zdravotník

okresné kolo – 5.miesto
                      Lucia Lišková – 8.A, Patrícia Holubová – 8.A,
                      Ema Macková – 6.A Tomáš Lincéni – 8.A,
                      Simona Tokárová – 8.A

MDD – Netradičné hry  5. – 9.
Šípky
1.miesto – Martin Sliško                  – 9.A
2.miesto – Ivan Demeter                – 7.A
3.miesto – Rudolf Lazar                  – 9.A
Penalty        

1.miesto – Lucia Lišková                 – 8.A
2.miesto – Radoslava Demeterová
  – 5.A
3.miesto – Otília Horváthová           – 7.A
Ukladanie zápaliek
1.miesto – Valentín Ličko              
 – 8.A
2.miesto – Adam Ficík                     – 8.A
3.miesto – Ľubomíra Demeterová
    – 7.A
Rozstrihnutý obrázok – skladanie
1.miesto – Erik Sorokáč                  – 9.A
2.miesto – Veronika Pavelková
       – 5.A
3.miesto – Lucia Lišková          
     – 8.A
Kocky
1.miesto – Marek Macko                 – 6.A
2.miesto – Lukáš Berta                   – 7.A
3.miesto – Juliana Nemcová          
 – 5.A

MDD – Triedne aktivity  1. – 4.

1.A                 1.miesto – Henrich Kociban
                      2.miesto – Nina Jusková
                      3.miesto – Štefan Kuruc
2.A                 1.miesto – Alexandra Gažiová
                      2.miesto – Adrián Kakara
                      3.miesto – Diana Slišková
3.A                 1.miesto – Filip Ivan
                      2.miesto – Simona Lincéniová
                      3.miesto – Samuel Kosturko
3.B                 1.miesto – Diana Slišková
                      2.miesto – Mariana Miškovičová
                      3.miesto – Rudolf Tokár
4.A                 1.miesto – Rastislav Sorokáč
                      2.miesto – Tomáš Packo
                      3.miesto – Miroslav Marcin

Športová olympiáda  1. – 4. ročník– VINNÉ
Daniela Porubiaková – 3.A, Simona Lincéniová – 3.A,
Tomáš Packo – 4.A, René Bača – 4.A

Športová olympiáda 5. – 8. ročník - VINNÉ
Lukáš Berta – 7.A, Erik Ficík – 7.A,
Lucia Lišková – 8.A, Simona Tokárová – 8.A

Výprava nádeje – Zber papiera

V rámci charitatívnej súťaže, ktorú vyhlásili NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE a Zberné suroviny, a.s. žiaci školy nazbierali 6330 kg papiera a v rámci Košického kraja sa umiestnili na 3. mieste a postúpili do semifinále televízneho kola.

Najviac papiera nazbierali:
1. miesto –Filip Ivan – 345 kg                      –   3.A
2. Ivana a Daniela Porubiakove – 230 kg    –   2.A, 3.A
3. Lucia Lišková – 115 kg                             –   8.A

Zber vrchnákov z PET fliaš

Najviac vrchnákov nazbieral:
 Štefan Kukuruc    - 1.A

Pochvaly od riaditeľky školy :

1.A
Henrich Kociban
za výborný prospech, vzorné správanie, v 2. polrok 0 vymeškaných hodín, zber papiera a vrchnákov
Ivana Porubiaková, Nina Jusková, Štefan Kukuruc
za výborný prospech, vzorné správanie, zber papiera, zber vrchnákov
Matej Jusko
za zber papiera, vrchnákov

2.A
Adrián Kakara
za reprezentáciu triedy a školy
Erik Bača                   
za zber papiera, a vrchnákov
Jana Slišková
za vzorné správanie

3.A
Filip Ivan,   Daniel Ličko, Simona Lincéniová,   Laura Kocibanová, Daniela Porubiaková
za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu školy

4.A
René Bača, Tomáš Packo,  Nora Sepešiová,  Ján Valentín Mackovič  
za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu školy

5.A
Juliana Nemcová, Veronika Pavelková
za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy
Tomáš Liskovský
za reprezentáciu školy
Marek Kaločay, Martin Packo
za výborný prospech a reprezentáciu školy

6.A
Ema Macková
za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu triedy a školy
Marek Macko, Viktória Madarová
za vzorné správanie, reprezentáciu triedy v školských súťažiach

8.A
Patrícia Holubová, Tomáš Lincéni, Lucia Lišková, Simona Tokárová
za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu triedy a školy

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky