ZŠ Nacina Ves

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úspechy 2011-2012

Úspechy školy


Pytagoriáda :
okresné kolo  
:  Ema Macková 5.A,  Patrícia Holubová 7.A, Tomáš Lincéni 7.A,Archimediáda :
okresné kolo   
:  Patrícia Holubová – 7.A (6.miesto)


Expert :                  
 zapojených 11 žiakov 5., 6., 7. a 9.ročníka
 celkový počet súťažiacich v SR bol 986 žiakov
 umiestnenie žiakov našej školy

26.miesto      v SR v 1.téme    – Martin Zubko
(9.A)    
29.miesto      v SR v 1.téme    – Lukáš Ihnacík
(9.A)
29.miesto      v SR v 2.téme    – Ema Macková (5.A)  
39.miesto      v SR v 2.téme    – Tomáš Lincéni
(7.A)
43.miesto      v SR v 1.téme    – Dominik Madar
(7.A)
47.miesto      v SR v 1.téme    – Patrik Tatár
(6.A)
55.miesto      v SR v 2.téme    – Michaela Liskovská
(9.A)
69.miesto      v SR v 2.téme    – Dominik Madar
(7.A)
77.miesto      v SR v 2.téme    – Ján Dudaščik
(9.A)
88.miesto      v SR v 2.téme    – Lukáš Berta
(9.A)
95.miesto      v SR v 1.téme    – Simona Tokárová
(7.A)

V téme Dejiny a spoločnosť súťažilo v SR 2 285 žiakov.
V téme Astronómia súťažilo v SR 1 697 žiakov.
V téme Bity a bajty súťažilo v SR 1 071 žiakov.

Môžeme konštatovať, že žiaci našej školy dosiahli veľmi pekné umiestnenia.
Celkom z 11 súťažiacich získal Dominik Madar titul TOP EXPERT v obidvoch témach,
4 žiaci – Martin Zubko, Lukáš Ihnacík, Patrik Tatár,
             Simona Tokárová – získali titul EXPERT v 1.téme,
5 žiaci – Ema Macková, Tomáš Lincéni, Michaela Liskovská,
             Ján   Dudaščik, Lukáš Berta – získali titul EXPERT v 2.téme.


Matematický Klokan :
– zapojených 18 žiakov 4., 5., 6., 7. a 9.r.

Z toho 9 žiakov, t.j. 50% získalo titul úspešný riešiteľ, čo znamená, že patria  medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v rámci SR, čo je 25 699 riešiteľov v daných kategóriách, celkovo je to 52 620 žiakov v ZŠ v SR.
Najúspešnejší riešitelia:
1.-67. miesto v SR:
         100%  - Tomáš Liskovský
(4.A  – školský šampión)
         85,8% - Lukáš Ihnacík
(9.A – úspešný riešiteľ)
         85,0% - Ema Macková
(5.A – úspešný riešiteľ)
         82,5% - Martin Zubko
(9.A – úspešný riešiteľ)
                   - Michaela Liskovská
(9.A – úspešný riešiteľ)
         81,7% - Lucia Lišková
(7.A – úspešný riešiteľ)
         80,0% - Marek Macko
(5.A – úspešný riešiteľ)
         78,3% - Patrícia Holubová
(7.A – úspešný riešiteľ)
         73,3% - Simona Tokárová
(7.A – úspešný riešiteľ)
         70,0% - Tomáš Lincéni
(7.A – úspešný riešiteľ)  
         70,0% - Ján Dudaščik
(9.A – úspešný riešiteľ)


Olympiáda v anglickom jazyku :
školské kolo:

Kategória 1A:
1. miesto – Tomáš Lincéni
(7.A)
2. miesto – Patrícia Holubová
(7.A)
3. miesto – Lucia Lišková
(7.A)

Kategória 1B:
1.miesto – Lukáš Ihnacík
(9.A)
2.miesto – Michaela Liskovská
(9.A)
3.miesto – Ján Dudaščik
(9.A)

Európa v škole :
Zapojili sa žiaci: Ema Macková – 5.A, Simona Tokárová – 7.A René Bača – 3.A, Tomáš Packo – 3.A, Marianna Zimovčáková – 2.A,Simona Lincéniová – 2.A, Laura Kocibanová – 2.A, Daniela Porubiaková – 2.A


Hviezdoslavov Kubín – školské kolo:
Marianna Zimovčáková – 2.A - účasť v okresnom kole
Daniela Porubiaková – 2.A, Laura Kocibanová – 2.A
, Simona Lincéniová – 2.A, René Bača – 3.A, Tomáš Packo – 3.A, Veronika Pavelková – 4.A, Ema Macková – 5.A, Patrícia Holubová – 7.A

                     
Zemplínske pero :
okresné kolo
:
Ema Macková – 5.A – 3.miesto
ocenená práca:   Patrícia Holubová, Lucia Lišková,Simona Tokárová, Viktória Madarová


Ruže mojej duše :
Účastníci súťaže: Patrícia Holubová, Ema Macková, Viktória Madarová,Lucia Lišková, Simona Tokárová

Ochrana pred požiarmi očami deti :
Patrícia Holubová, Ema Macková,Viktória Madarová, Lucia Lišková, Simona Tokárová

                         
Šaliansky Maťko :
Simona Lincéniová
(2.A), Laura Kocibanová (2.A)
René Bača
(3.A), Tomáš Packo (3.A)
Veronika Pavelková
(4.A)
Ema Macková
(5.A)
Nikoleta Kolesárová
(7.A)

Biblická súťaž gréckokatolícka :
Okresné kolo – 3.miesto: Marianna Zimovčáková, Daniela Porubiaková, Daniel Ličko
                   
Malý futbal :
obvodové kolo – chlapci 5.-6.roč. – 1.miesto
okresné kolo    – chlapci 5.-6.roč. – 2.miesto
Zostava : Lukáš Berta, Erik Ficík, René Sorokáč, Patrik Miškovič, Radoslav Lazar, Rastislav Demeter, Radoslav Gaži


Mladý zdravotník :  
okresné kolo – 5.miesto
: Lucia Lišková, Patrícia Holubová, Tomáš Lincéni,Lukáš Ihnacík, Michaela Liskovská

Športová olympiáda :
1.-4.ročníka Šamudovce
Radoslav Gaži – 2.B, Marcel Kosturko – 4.A – 3.miesto, Erika
Miškovičová – 4.A – 3.miesto, Marianna Miškovičová – 2.B

5.-9.ročníka Strážske
Martin Zubko – 9.A – 3.miesto, Lukáš Berta – 6.A, Tamara Mikerová – 9.A, Nikol Kosturková – 9.A – 3.miesto

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky