ZŠ Nacina Ves

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úspechy 2009-2010

Úspechy školy


V decembri 2009 sa žiaci 6. - 9. ročníka zapojili do 3. ročníka súťaže " Expert Geniality Show " a dosiahli tieto výsledky :

SVET UMENIA :
Michaela Liskovská (5.miesto)
Dominika Liskovská (6.miesto)
Martina Ivanová (11.miesto)
Michaela Kolesárová (22.miesto)

ANGLICKÝ JAZYK :
Martin Zubko (24.miesto)

BITY A BAJTY :
Miroslav Turák (33.miesto)
Michaela Kolesárová (45.miesto)
Martina Ivanová (46.miesto)

TAJOMSTVÁ PRÍRODY :
Ján Dudaščik (55.miesto)
Michaela Liskovská (77.miesto)
Lukáš Ivan (93.miesto)

Expert Geniality Show - čestný titul Expert :
Dominika Liskovská (28.miesto)
Martin Zubko (30.miesto)
Martina Ivanová (30.miesto)
Michaela Liskovská (40.miesto)
Michaela Kolesárová (45.miesto)


Archimediáda :
Okresné kolo :
Michaela Liskovská (3.miesto)Pytagoriáda :

P-3 školské kolo - Ema Macková, Viktória Madarová, Marek Macko
P-4 školské kolo - Patrik Tatár, Lukáš Berta, Erik Ficik
P-5 školské kolo - Simona Tokárová, Tomáš Lincéni, Lucia Lišková, Patrícia Holubová, Valentín Ličko, Dominik Madar
okresné kolo - Patrícia Holubová (18.miesto), Tomáš Lincéni (20.miesto)

P-6 školské kolo - Erik Sorokáč, Eleonóra Tokárová
P-7 školské kolo - Lukaš Ihnacík, Michaela Liskovská, Martin Zubko, Ján Dudaščik, Nikol Kosturková
okresné kolo - Lukáš Ihnacík (7.miesto), Michaela Liskovská (17.miesto)

P-8 školské kolo - Lukáš Ivan, Dominika Liskovská, Martina Ivanová, Michaela Kolesárová
okresné kolo - Lukáš Ivan (12.miesto), Dominika Liskovská (14.miesto)

Delfín - korešpondenčný seminár :
Prírodné vedy pre 7.ročník :
školské kolo : Lukáš Ihnacík, Martin Zubko, Michaela Liskovská, Ján Dudaščík

Olympiáda v anglickom jazyku :
Školské kolo :
kategória 1A (5.,6. a 7.roč.) - Michaela Liskovská (1.miesto), Lukáš Ihnacík (2.miesto)
kategória 1B (8. a 9.roč.) - Miroslav Turák (1.miesto), Dominika Liskovská (2.miesto), Martina Ivanová (3.miesto), Lukáš Ivan (4.miesto)

Slovenský jazyk - súťaže :

EURÓPA V ŠKOLE :
Štyria zúčastnení žiaci : Simona Tokárová, Lucia Lišková, Martin Zubko, Patrícia Holubová


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN :

Deväť zúčastnených žiakov a to :
Školské kolá - Poézia
1. - 4.ročník - Ema Macková (2.miesto), Viktória Madarová (3.miesto)
5. - 7.ročník - Nikoleta Kolesárová (2.miesto), Lucia Lišková a Lukáš Ihnacík (3.miesto)
8. - 9.ročník - Dominika Liskovská (4.miesto)
Školské kolá - Próza
5. - 7.ročník - Patrícia Holubová (2.miesto)
8. - 9.ročník - Martina Ivanová a Michaela Kolesárová (2.miesto)

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU - celoslovenské kolo :
Zúčastnení piati žiaci : Ema Macková, Patrícia Holubová, Tomáš Lincéni, Lukáš Ihnacík, Martin Zubko

Biblická olympiáda gréckokatolícka :
Okresné kolo : 2.miesto - Ema Macková, Marek Macko, Maroš Čeklej
Pamätný list : Patrícia Holubová, Lucia Lišková, Miroslav Turák


Malý futbal :
Obvodové kolo : 1.miesto chlapci 3. - 4.ročník
Okresné kolo : 3.miesto chlapci 3. - 4.ročník
Zostava : Lukáš Berta, Erik Ficik, René Sorokáč, Patrik Miškovič, Radoslav Lazar, Lukáš Kirvej

Obvodové kolo : 1.miesto chlapci 7. - 9.ročník
Okresné kolo : 4.miesto chlapci 7. - 9.ročník
Zostava : Onderj Lipovský, Miroslav Turák, Radoslav Demeter, Maroš Sepeši, Martin Zubko

Športová olympiáda žiakov ZŠ :
Žiaci 5. - 9.ročníka : Mária Pilníková, Dominika Liskovská, Ondrej Liskovský, Radoslav Demeter,
Žiaci 1. - 4.ročníka získali 2.miesto v družstvách žiakov a to : Ema Macková, Simona Tokárová, Lukáš Berta, Erik Ficík


Výtvarné súťaže :

FUGOVA DOMOVINA :
Vlastná tvorba : 1. - 4.ročník - Andrea Vetrecinová (1.miesto), Ema Macková (2.miesto)
, Jaroslav Vetrecin (3.miesto)
Čestné uznanie škole - zúčastnení 4 žiaci 5. - 9.ročníka a to : Simona Tokárová, Michaela Liskovská, Lukáš Ivan, Patrik Miškovič

MALÉ ČIERNE PERLIČKY :
Próza - Lucia Lišková (4.miesto)
Výtvarné práce - Patrik Miškovič (2.miesto), Monika Badžová (3.miesto)

Divadelné predstavenia a výchovné koncerty :
Od rohu k rohu (výchovný koncert)
Betlehem (divadlo)
John, Mary a kozliatka (divadlo)
Bariéry (výchovný koncert)
Na skle maľované (muzikál)
Mediálne historky (koncert)
Na prahu života

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky