ZŠ Nacina Ves

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Učitelia

Triednictvo

Funkcia

Trieda

Počet žiakov

Aprobácia

Mgr. Andrea Karkošiaková

učiteľka

1.A

12

1. - 4.

Mgr. Eva Poláková

učiteľka

2.A

19

1. - 4.

Mgr. Eva Kuliničová

učiteľka

3.A

21

1. - 4.

Mgr. Lenka Gačková

učiteľka

4.A

21

1. - 4.

Mgr. Alena Švárna

učiteľka

5.A

15

FYZ - ZT

Mgr. Anna Kužmová

učiteľka

6.A

21

NBV – ETV - NEJ

Ing. Peter Ivan

učiteľ

7.A

25

TCV

Mgr. Renáta Kadlecová

učiteľka

8.A

19

SJL - ANJ

Ing. Eva Mikulová

učiteľka

8.B

20

TCV

PhDr. Anna Pavlová

učiteľka

9.A

23

VMV - ETV

Beztriedni vyučujúci

Funkcia

Aprobácia

Mgr. Anna Panoňková

učiteľka

SJL DEJ - ŠPg

RNDr. Jaroslava Zubková

učiteľka

MAT - CHE

Bc. Lucia Šandor Berilová

asistentka

Mgr. Veronika Kornélová

asistentka

Mgr. Ivana Tomovčíková

psychologička

 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky